[1]
2022. Editorial Foreword. ANSAQ Journal. 5, 2 (Feb. 2022). DOI:https://doi.org/10.29117/Ansaq.2021.0137.